Dohoda  č.  11/VS/2011 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 02.12.2010 Účinnost od: 28.12.2010 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2011 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 26