č.  20/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a městem Plesná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 11.04.2014 Účinnost od: 16.05.2014
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 117