č.  35/VPS/19/2008
uzavřená mezi městem Frýdlant a obcí Habartice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 05.03.2008 Účinnost od: 04.04.2008
Uveřejněno v č. 4/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 138