č.  24/VPS/Př/15/2019
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Soběslavice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 14.12.2018 Účinnost od: 24.01.2019 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 52