č.  58/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Plasy a obcí Loza - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 04.04.2019 Účinnost od: 04.05.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 307