Dohoda  č.  92/VS/2019 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Plasy a obcí Hvozd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 17.05.2019 Účinnost od: 14.06.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 407