Obecně závazná vyhláška  č.  4/2006 (KP)
Zastupitelstva Plzeňského kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1. územního plánu velkého územního celku okresu Domažlice a doplňuje OZV Plzeňského kraje č. 1/2001 ze dne 29.5.2001
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2006 Účinnost od: 01.10.2006
Uveřejněno v č. 6/2006 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 218