Dodatek  č.  50/VPS/Př/41/2021
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Česká Lípa a obcí Zahrádky - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 24.08.2021 Účinnost od: 06.10.2021 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 185