č.  79/VS/2016 (KP)
mezi městem Nepomuk a městysem Žinkovy - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 27.04.2016 Účinnost od: 28.06.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 423