č.  143/VPS/TP/22/2015
uzavřená mezi městem Semily a obcí Bystrá nad Jizerou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2015 Účinnost od: 08.04.2015 Zrušeno: 01.03.2019
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 333