č.  75/VS/2016 (KP)
mezi městem Klatovy a obcí Vrhaveč - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 12.07.2016 Účinnost od: 05.08.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 412