č.  18/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Březová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 22.09.2003 Účinnost od: 20.11.2003 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 9/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 128