Dohoda  č.  3/VS/2005 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - výkon přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Příspěvek na dopravu.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.2004 Účinnost od: 04.01.2005 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 6