Nařízení  č.  6/2009 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní rezervace "Rašeliniště u Polínek", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 31.08.2009 Účinnost od: 15.01.2010
Uveřejněno v č. 4/2009 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 179