č.  4/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Vlkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2006 Účinnost od: 19.01.2007
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 9