Sdělení  č.  KP03/2013
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Horní Bříza a obcí Žilov k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.06.2013 Účinnost od: 01.06.2013
Uveřejněno v č. 3/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 270