Dodatek  č.  23/VS/2014 (KK)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Ostrov a městem Hroznětín - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 02.04.2014 Účinnost od: 24.04.2014
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 123