Nařízení  č.  2/2010 (KO)
Rady Olomouckého kraje
, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 3/2006, kterým se vydává Požární poplachový plán Olomouckého kraje
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 06.05.2010 Účinnost od: 24.06.2010 Zrušeno: 29.10.2016
Uveřejněno v č. 4/2010 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje na straně 82

zrušeno 4/2016 (KO)