Dodatek  č.  7/VS/2013 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Blovice a městem Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2012 Účinnost od: 14.12.2012 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 18