č.  77/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Všeruby a obcí Ostrov u Bezdružic - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 27.02.2020 Účinnost od: 21.03.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 354