Dodatek  č.  10/VPS/4/2017
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nový Bor a obcí Skalice u České Lípy - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 07.04.2017 Účinnost od: 28.04.2017 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 24