č.  21/VPS/OP/2/2020
uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Kořenov - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 18.05.2020 Účinnost od: 17.06.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 52