Dodatek  č.  42/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Paseky nad Jizerou - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 15.06.2017 Účinnost od: 23.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 92