č.  8/VPS/OP/1/2016
uzavřená mezi statutárbním městem Liberec a městem Frýdlant - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2016 Účinnost od: 31.03.2016 Zrušeno: 01.10.2021
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 68