č.  17/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Bor a obcí Staré Sedliště - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 18.10.2018 Účinnost od: 17.11.2018
Uveřejněno v č. 5/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 209