č.  74/VS/2005 (KP)
uzavřená mezi městem Starý Plzenec a obcí Lhůta - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 29.12.2004 Účinnost od: 08.02.2005
Uveřejněno v č. 3/2005 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 220