Dohoda  č.  8/VPS/PK/1/2017_zruš
o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mimoň a obcí Brniště - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 13.02.2017 Účinnost od: 11.03.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 20