Dodatek  č.  18/VPS/Př/7/2021
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Svojek - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupch
Schváleno (Vydáno): 26.06.2019 Účinnost od: 05.03.2021
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 120