Nařízení  č.  1/2007 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2006 ze dne 28.2.2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2007 Účinnost od: 25.05.2007 Zrušeno: 12.05.2017
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 129

zrušeno 1/2017 (KP)