č.  79/VS/2016 (KS)
mezi obcí Vestec a obcí Herink - zajišování výkonu činností podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 17.02.2016 Účinnost od: 18.03.2016
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 261