Dodatek  č.  20/VPS/3/2016
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Doksy a obcí Vrchovany - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 08.06.2016 Účinnost od: 30.06.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 115