č.  86/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Plasy a obcí Mrtník - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 12.04.2019 Účinnost od: 30.05.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 389