č.  52/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Doupovské Hradiště - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 07.06.2016 Účinnost od: 08.07.2016 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 181