Nařízení  č.  1/2018 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Čerňovice", jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.2018 Účinnost od: 07.03.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 2