č.  118/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Kdyně a obcí Nová Ves - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.2012 Účinnost od: 02.03.2012 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 4/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 329