Dodatek  č.  51/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kamenický Šenov a obcí Prysk - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 27.06.2017 Účinnost od: 29.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 101