č.  5/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 24.05.2017 Účinnost od: 22.06.2017
Uveřejněno v č. 1/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 15