č.  42/VPS/30/2007
uzavřená mezi Městem Stráž pod Ralskem a Obcí Brniště - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 13.02.2007 Účinnost od: 09.03.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 2/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 90