č.  165/VPS/PK/4/2011
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Studenec - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2011 Účinnost od: 06.09.2011 Zrušeno: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 6/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 365