Dohoda  č.  118/VS/2019 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Říčany a obcí Tehov (uveřejněné včástce 5/2004 Věstníku Středočeského kraje pod č. 61/VS/2004) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 02.10.2019 Účinnost od: 07.11.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 322