č.  42/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Příchovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 28.01.2020 Účinnost od: 21.02.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 128