Dohoda  č.  13/VS/2007 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Šindelová (uveřejněné v částce 2/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 5/VS/2004) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2006 Účinnost od: 25.01.2007 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 27