č.  76/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Soběkury - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 24.01.2020 Účinnost od: 27.02.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 351