č.  130/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Stříbro a obcí Ošelín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 15.01.2020 Účinnost od: 06.11.2020
Uveřejněno v č. 10/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 509