č.  116/VPS/TP/22/2011
uzavřená mezi městem Jablonec nad Nisou a obcí Pulečný - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2011 Účinnost od: 18.05.2011
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 255