č.  82/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Město Touškov a obcí Újezd nade Mží - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 02.04.2019 Účinnost od: 21.05.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 377