Sdělení  č.  KV01/2004
Krajského úřadu kraje Vysočina
Zveřejnění počtu volených členů zastupitelstva kraje Vysočina
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 10.08.2004 Účinnost od: 10.08.2004
Uveřejněno v č. 2/2004 Věstníku právních předpisů kraje Vysočina na straně 23