č.  23/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 13.12.2016 Účinnost od: 20.01.2017 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 213