č.  1/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 14.12.2020 Účinnost od: 01.01.2021 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 1/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 3