č.  81/VS/2016 (KP)
mezi městem Planá a obcí Chodský Újezd - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 22.04.2016 Účinnost od: 24.06.2016 Zrušeno: 01.06.2019
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 429